Serveis

Serveis adaptats a les vostres necessitats

La compra del material sobrant

Comprem rebuig post-producció tals com, colades, peça defectuosa, etc. Valoritzant-la en la màxima cotització.
Per a aquest servei, oferim a petició del client contenidors de diferents tipologies per facilitar el correcte emmagatzematge i separació dels diferents materials, així com recollides programades segons requereixi.
Més informació

Servei de Maquila

Aquest servei està indicat per a les empreses que necessitin recuperar el seu rebuig de postproducció, aconseguint introduir-lo de nou en la seva línia de producció amb les màximes de qualitat.
Més informació

Venda de matèria primera

Comercialitzem material de primera, fora-norma o industrial.
Més informació

Fabriquem material a mida

Desenvolupem i fabriquem materials segons la necessitat del client.
Més informació