Política de qualitat

PLASTICOS CALLES és una empresa dedicada a la transformació de matèries plàstiques.

La nostra política està basada a oferir al mercat un servei de qualitat, que satisfaci les necessitats dels nostres clients. Per això la Direcció de PLASTICOS CALLES, sap que és imprescindible comptar amb un equip humà altament qualificat i professionalment eficient.

PLASTICOS CALLES ha definit i implementat el Sistema de Gestió Integrat de Qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 a partir de la integració dels processos de la seva organització, de la satisfacció plena de les necessitats dels seus clients.

Per això determinem les prioritats següents:

  • La satisfacció plena de les necessitats dels clients.
  • El compliment dels requisits del Client i de la legislació vigent en qualitat i d’altres aplicables, donant-la a conèixer tot el personal al servei de l’empresa.
  • La formació i competència dels treballadors.
    La participació de tot el personal i dels col·laboradors en els aspectes relacionats amb la qualitat.
  • Promoure la millora contínua a tots els àmbits inclosos els nostres col·laboradors.
  • Proporcionar el marc de referència per establir i revisar els objectius i metes.
  • Assegureu-vos mitjançant la comunicació a tot el personal que la Política és difosa i entesa.

La Direcció de PLASTICOS CALLES assumeix la responsabilitat que es disposi dels recursos necessaris per dur a terme les activitats esmentades i espera que tot el personal de l’empresa, sigui quina sigui la seva funció i lloc de treball, comparteixi aquest compromís, complint amb les directrius marcades a tot el Sistema de Gestió de la Qualitat.

La millora contínua daquest sistema es durà a terme a través de la Revisió per la Direcció dels resultats obtinguts.

Castellbisbal, 25 d’abril del 2022

Doc.: MSQ1 V:1

Click per a descarregar el PDF (UNE-EN ISO 9001:2015):